-->

Szpital w Hrubieszowie bez barier

Szpital w Hrubieszowie bez barier

Powstaną – nowa sala reanimacyjna i punkt informacyjny. Obiekt ma być nowoczesny, wielofunkcyjny i dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

Rozbudowa izby przyjęć, to jedna z najważniejszych inwestycji medycznych w Hrubieszowie. Pozwoli na leczenie pacjentów w lepszych, komfortowych warunkach. Cały obiekt ma być nowoczesny, wielofunkcyjny i dostępny dla osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni będą mogli korzystać z wielu udogodnień, m.in. dostosowanej łazienki, toalety i podjazdu.

Koszt inwestycji to 7 mln zł. Prace budowlane mają zostać zakończone w tym roku.

Hrubieszów – to miasto położone w województwie lubelskim. W jego okolicach znajdują się liczne wczesnośredniowieczne cmentarzyska, kurhany i inne odkrycia archeologiczne. Zarówno powiat, jak i miasto leżą na terenie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.