-->

Mniej barier w UM w Białymstoku

Mniej barier w UM w Białymstoku

Większość departamentów została przeniesiona do budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 14. Obiekt jest nowoczesny, wielofunkcyjny i dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Nowa siedziba została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie dostępności. Osoby z niepełnosprawnością ruchową i ich opiekunowie mogą korzystać z wielu udogodnień, m.in. windy i podjazdu. Wszystkie dane teleadresowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Białystok – to miasto na prawach powiatu, położone na Nizinie Północnopodlaskiej, nad rzeką Białą. Siedziba władz ziemskiego powiatu białostockiego. Od 1999 roku stolica województwa podlaskiego.